top of page

Aktualiteter och nyheter

Januari 2024

Viby församling söker komminister 100%

Viby är en liten landsortsförsamling som samtidigt som vi startat förskola och begravningsbyrå stärker det pastorala arbetet med mässan i centrum. Vi utökar därför en halvtidstjänst till heltid och söker nu dig som längtar efter traditionellt och varierat prästarbete på det lokala missionsfältet.

Viby församling hör till de mindre församlingarna i Svenska kyrkan med sina ungefär 2800 invånare och knappt 1900 medlemmar. Vi har en av allt; kyrka, kyrkogård, församlingshem och prästgård, där kyrkoherden bor. Vi ser gärna att vår nya präst bosätter sig i församlingen och vi kan erbjuda hjälp att hitta bostad. Viby består av tätorterna Vretstorp och Östansjö och ligger en halvtimme på E20 från Örebro, i Hallsbergs kommun.

 

När andra församlingar valt att slå sig ihop och bilda större enheter har Viby valt att förbli lokal med de fördelar och utmaningar detta innebär. I stället för att dra ner på verksamheten har vi satsat. Verksamhet i bolagsform, med en begravningsbyrå som första verksamhet, liksom en I Ur och Skur-förskola i Församlingshemmet breddar den ekonomiska basen. Samtidigt har vi ökat antalet gudstjänster och de diakonala insatserna. Utökningen av komministertjänsten till en heltid skall ses som ett led i denna satsning.

 

Kyrkorådet umgås med tanken på att ta över en frikyrka i en av tätorterna, för att där kunna fira mer gudstjänster och bedriva vardagsverksamhet som är tillgänglig för icke bilburna – vilket inte kyrkbyn är. Att på så sätt få en kompletterande småkyrka skulle knyta an till en gammal vision från 40-talet och gå hand i hand med en satsning på den lokala mission som behövs. Fler behöver nås av evangeliet om Jesus Kristus och få upp ögonen för det hopp och den framtid som kyrkan kan vittna om. Om övertagandet av ovan nämnda frikyrka blir verklighet blir den en utgångspunkt för en stor del av arbetet för komministern.

 

Fromhetsmässigt har Viby församling en intressant mix av tradition och förnyelse. Å ena sidan knyter vi an till det romerskt inspirerade arvet från kyrkoherde Axel Haerberger på 40- och 50-talen och Jerk Altons kyrkorestaurering och liturgiska förnyelse av kyrkorummet på 90-talet, å andra sidan till arvet från den på 1860-talet ”väckta” Vibyprästen G W Müntzing och den starka frikyrkliga tradition i Närke. Detta innebär att vi kan fira både liturgiskt utvecklade vigilior med rökelse och lovsångsgudstjänster med smörjelse och förbön med samma glädje. Det finns ett ekumeniskt samarbetsråd med bygdens två frikyrkoförsamlingar och ett väl fungerande ekumeniskt samarbete.

 

Församlingen bedriver även Närkes pilgrimscenter i en prästgårdsflygel med kortare och längre pilgrimsvandringar t ex längs Katarinaleden som förbinder Riseberga kloster (14 km) och Vadstena (90 km) och ligger längs den traditionella Olofsvägen till Nidaros. Församlingen är miljödiplomerad.

 

Förutom kyrkoherden blir en pastorsadjunkt, en kantor, en församlingsassistent, vaktmästare, kanslipersonal och förskolans personal dina arbetskamrater. Du kommer jobba över hela fältet, med barn, unga och äldre, kyrkliga handlingar, själavård, viss administration, diakoni, pilgrimsarbetet och förekommande uppgifter. Initiativkraft och en längtan efter att få arbeta hårt tills jobbet är gjort, behövs. Mässan och tidebönerna ger puls och vila. De egna gåvorna och intressena är betydelsefulla. Körkort är ett måste.

 

Under 2024 planerar vi att starta en Alphakurs, jobba med en ny pilgrimsled, projektera övertagandet av kyrkan i Östansjö, utveckla barn- och ungdomsarbetet, skriva en ny församlingsinstruktion och fortsätta utvecklingen av verksamheten i bolagsform.

 

För mer information om tjänsten, kontakta kyrkoherde Benjamin Lundqvist på 0582-66 08 20. Kyrkorådets ordförande Magnus Furuholm har telefon 070-216 64 85.

 

Ansökningshandlingar med eventuellt löneanspråk emotses senast 1 februari 2024 till viby.forsamling@svenskakyrkan.se eller Viby församling, Viby by Församlingshemmet 143, 694 95 Vretstorp, märkt ”Komministertjänsten”. Tillträde 1 april 2024 eller efter överenskommelse.

Sommarkonsert: Ljusa kvällar om våren

Viby kyrka Måndag 13 juni kl. 18:00

Medverkande:
Viby kyrkokör
Spelman Carl Herlitz
Linda Nordin Johansson sång

Ingeborg Lindqvist Torstensson piano
 

Fri entré

Kyrkans begravningsbyrå i Viby invigd

12/5

Nyligen invigdes Viby församlings egen begravningsbyrå.

Dagen började med en musikandakt i Viby kyrka, följd av bubbel, tårta och kaffe på kyrktorget samt visning av begravningsbil m.m.

 

Från att det var kontroversiellt i början av 2000-talet är det nu många församlingar i Svenska kyrkan som driver egna begravningsbyråer. Kyrkans Begravningsbyrå i Viby ingår i ett system av byråer med samma namn. Franchisegivaren, Kyrkans Begravningsbyrå i Sverige AB som drivs av Västanfors församling i Fagersta, var representerad vid invigningen.

 

- Det ska bli spännande att se om vi kan slå oss in på den här marknaden, säger kyrkoherde Benjamin Lundqvist, numera även VD för begravningsbyrån. Det finns ju nästan inga små byråer kvar i Sydnärke så vi tror det finns utrymme för oss. Vi satsar på det småskaliga och lokala och hymlar inte med att den vinst vi hoppas göra ska stanna i bygden och i församlingen.

 

Vid musikandakten medverkade församlingens kyrkomusiker Eva Fogel och solisten Linda Nordin Johansson. Deltagarna kunde även njuta av blomsterarrangemang av Anna Oskarsson, nyanställd i begravningsbyrån.

 

- Ja, det känns väldigt roligt att ha fått med Anna i vår satsning. Hon har lång erfarenhet både som florist och begravningsentreprenör här i Sydnärke, säger kyrkoherde Benjamin Lundqvist. Hon är den klippa som vi behövde kunna luta oss emot för att dra igång verksamheten.

Ikonmålarkurs

29-31/7

Alexander Deriev, Stockholm, håller kurs i ikonmålning i Viby gamla prästgård.

Kostnaden är 2300kr, inkl material och mat. Möjlighet till övernattning finns och då tillkommer den kostnaden.

Kursen startar fredag 29 juli kl 10 och avslutas söndag 31 juli kl 14.

För anmälan och ytterligare information kontakta oss via mejl pilgrimscenter@viby.nu eller tel 0582-660610, mån-fre kl 8-12.

Digital frukost: Vägledd av en enda Herre

22/1 kl 9

Välkommen att delta i lördagens digitala frukost med Magnus Persson, inspiratör i EFS!

 

Upplägget är ungefär 90 minuter långt. I slutet finns möjlighet till frågor och respons.

Delta genom att trycka på följande länk:

https://us06web.zoom.us/j/82608070829?pwd=UVlteTNWOS9aNjZVRElrOGRiZEhEUT09

Gudstjänster

I Viby församling firas:

 

Gudstjänst på Esslatorp i Vretstorp varje söndag kl 15.

Mässa i Bäcksjökyrkan i Östansjö på tisdagar udda veckor kl 19.

Högmässan på söndagar och veckomässan på torsdagar i Viby kyrka är oförändrade.

Samtliga gudstjänster är anpassade efter gällande restriktioner. Det innebär bland annat att vi håller avstånd till varandra och att nattvarden delas ut under en gestalt (brödets) endast.

Musikveckan i Viby 2021

8/8-15/8

Konsert varje kväll kl 19

Söndag 8 augusti
Here comes the sun
Musikveckans startkonsert där vi får en upplevelse genomsyrad av både Beatles, romantisk körlyrik och susande skogar! Viby kyrkokör möter Christy O ́Leary på sång, flöjt och säckpipa och Jan Runbäck på piano och gitarr.

Måndag 9 augusti
Lekare, travare och galanter
Folkmusik med ”Krakelur”. Gruppen spelar egna arrangemang av traditionell musik från Närke, och folkmusik med klang av renässans, franska visor samt egna kompositioner. Göran ”Freddy” Fredriksson cittern och mandolin, Pehr Falkenström fiol, nyckelharpa och moraharpa, Hélène Nevers blockflöjter, härjedalspipa, crumhorn och sång.

Tisdag 10 augusti
Stenhammar 150 år!
Vi får njuta av Stenhammars violinsonat och några av alla hans vackra pianostycken.
Roger Olsson violin och Elain Olsson piano.

 

Onsdag 11 augusti
Soulfulness
En blandning av klassiker och nyare sånger med soul i text och musik. Sara Björlemyr sång, Sofia Ottosson sång, Daniel Bäckrud sång, Jonas Ottosson piano.

Torsdag 12 augusti
Trio con Air
Magdalena Eriksson sång, Emma Vogel blockflöjt, Gunnar Hjorth gitarr.

Fredag 13 augusti
Sångarglädje med One Way Brothers
Gruppen framför en blandning av klassiska kvartettsånger, andliga sånger och mer moderna rytmiska sånger och ballader. Programmet präglas såväl av humor som eftertanke med det kristna budskapet som röd tråd. Pelle Bengtsson bas, Håkan Isaksson baryton, Peppe Huss 2:e tenor, Bengt Johansson 1:e tenor, Mats Frändå piano.

Lördag 14 augusti
Sommardröm
Följ med på en presentation av vackra och själfulla sånger från den klassiska musikens romantiska period. Med roliga historier och anekdoter från kompositörernas liv sätts musiken in i ett trevligt sammanhang. Gunnar Klum sång och Mats Jansson piano.

Söndag 15 augusti
En Promenad, toner i trä och metall
Slagverksmusik med ”Duo Ictus”. Vi får höra både melodiska instrument såsom marimba och vibrafon, men även andra slagverksinstrument. Johannes Carlsson och Simon Sahlén slagverk.

---------------------------------------------------------

Kyrkokören Ljusa kvällar om våren.jpg

Viby Församling på Facebook

bottom of page