top of page

Begravningsverksamhet

Många gånger börjar begravningen redan vid dödsbädden. En av prästerna kommer gärna och hälsar på hemma eller på sjukhuset om någon är allvarligt sjuk. Tveka inte att ringa 0582-660010, även om det skulle kännas onödigt! När döden väl är ett faktum, kontakta gärna församlingsexpeditionen för att meddela det inträffade.

 

 

 

 

I Viby ringer vi i kyrkklockorna och ber för den avlidna om möjligt på söndagen närmast efter att dödsfallet har konstaterats. Både präster och kyrkogårdspersonalen bistår sedan gärna i de stora och små frågor som brukar kunna dyka upp. Välkommen att ta kontakt!

 

Vaktmästare

 

Idag arbetar Magnus Nilsson som vaktmästare på kyrkogården. Honom kan du kontakta på telefon: 0582-700 67.

 

Viby Församling söker gravrättsinnehavare

 

Enligt begravningslagen måste det finnas en gravrättsinnehavare till varje gravplats. 

Vi söker nu anhöriga eller närstående till gravsatta på Viby kyrkogård. De gravar som berörs är försedda med en skylt med uppmaningen att kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Får inte församlingen kontakt med anhöriga kan det medföra att gravanordningen tas bort.

 

Fil för nedladdning (PDF)  med förteckning vilka gravar det gäller

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravskötsel, prislista

 

Ett informationsblad om gravskötsel och andra tjänster som vi erbjuder finner ni nedan

bottom of page