11/1/2017

När det ringer till gudstjänst i Viby kyrka, när Guds folk i Viby kallas samman för att manifestera att vi är hans folk och Kristi kropp här, då sker det med hjälp av två kyrkklockor. I den största och äldsta av dem, som ringt sedan åtminstone 485 år, står det...

Please reload

Please reload

Senaste inlägg
Arkiv
Please reload

Benjamin Lundqvist