top of page

Prästgårdens trädgård

I Vibybygden finns många oupptäckta pärlor. Vibysjön med omnejd är ett av Örebro läns fornlämningsrikaste områden och här finns en slumrande natur- och kulturmiljö värd att upptäcka för såväl gamla som nya vibybor. En del av denna miljö är en på 1800-talet vida omskriven trädgård vid Viby församlings prästgård i Lundby.

 

Idag återstår endast fragment av en parkanläggning som anlades av prästen och botanisten Gustav Wilhelm Gumaelius (1789-1877)

Samtidigt råder idag ett stort intresse för trädgårdar och parker och man inser mer och mer deras betydelse för den stressade nutidsmänniskans hälsa och avkoppling. 

Som ett led i att lyfta fram Vibys tillgångar har Föreningen Vibybygden fått EU-stöd genom Leader Mellansjölandet. Projektet ”Vibybygden – värld att visa. Steg I” inkluderar föreliggande undersökning dels av arkivmaterial och dels av spår i naturen, i syfte att inventera och dokumentera trädgården som Gumaelius en gång anlade. Tanken är att detta sedan skall kunna utgöra grunden för en framtida rekonstruktion av hela eller delar av den forna trädgården. 

Eftersom det inte finns några andra offentliga parker eller trädgårdar i närheten skulle en rekonstruktion i någon form kunna locka många besökare som även skulle ha anledning att återkomma vid olika årstider. En rofylld och vacker miljö kring den flygel till prästgården som är den äldre bostaden – tänkt som pilgrims- och retreatcenter – är dessutom viktig för den som söker vila från en stressad vardag. Om föreliggande undersökning i förlängningen kan bidra till det har dess syfte mer än uppnåtts. 

Flertalet prästgårdsträdgårdar anlades under 1800-talets första hälft. Prästen var ofta kunnig och intresserad av botanik och trädgårdsskötsel. Från 1850 och fram till ca 1950 var en dynamisk trädgårdsperiod. Kunskap spreds om anläggning och skötsel och trädgårdsintresset ökade bland ett bredare lager av befolkningen. Många präster var aktiva i hushållningssällskapet och uppmuntrade trädgårdsundervisning i skolorna. Prästgårdens trädgård fungerade som förebild för prydnadsväxt- och grönsaksodlingen. 

I ett Länsstyrelsebeslut från 2011 är Viby församlings prästgård i Lundby förklarat som byggnadsminne. Trädgården omfattas inte direkt av beslutet men trädgården och parken nämns, där står ”Han skapade under sin tid en mycket känd park- och trädgårdsanläggning vid prästgården, rester av denna anläggning finns idag bevarade, huvudskaligen söder om den gamla prästgården, den södra flygeln.” 

Mannen bakom alla planteringar är Gustav Wilhelm Gumaelius tillträdde pastoratet i Viby 1833 och kom att leva där i 19 år. 1853 flyttade familjen till Örebro. Gustav Wilhelm Gumaelius dog den 22 november 1877. Gumaelius var docent i grekiska och ledamot av Vetenskapsakademin och Musikaliska akademin. Han var engagerad i många olika samhällsfrågor, som till exempel skola och fattigvård. Han var författare, politiker, präst, sekreterare i Hushållningssällskapet samt redaktör för Svenska trädgårdsföreningens tidning Tidskrift för trädgårdsodling och blomsterskötsel (grundad 1841). Han experimenterade med mullbärsträd och silkesmaskodling, potatisodling och växelbruk. Trädgården och parken vid prästgården i Viby blomstrade under Gumaelius tid. 

 

 

Inventering och dokumentation av Viby Prästgårdsträdgård 2012:

Vårdprogram för Viby Prästgårdsträdgård 2015:

bottom of page