Viby förskola

Förberedelserna för att starta en liten utomhusförskola vid Viby församlingshem pågår. Intresserad? Ställ ditt barn i kö genom att fylla i och skicka in den blankett som ligger som en pdf här:

Viby förskola kommer att ha ytan precis norr om Viby församlingshem som sin bas. Förutom gungor, lekstuga, sandytor och annat skoj kommer det att finnas ett uterum i anslutning till köksentrén till höger i bild. "I Ur och Skur" är Friluftsfrämjandets koncept för utepedagogik och innebär att barn och personal vistas ute för det mesta, gör utflykter i närområdet och äter de flesta av sina måltider i uterummet eller i det fria.

Vi räknar med att börja med en mindre barngrupp och sedan utöka efter hand till som mest 17 barn.

Eftersom tillstånd och rekrytering i skrivande stund inte är klara, kan vi ju inte garantera att vi kommer igång, varför man  bör ställa sitt barn i kommunens kö samtidigt för säkerhets skull.