Viby förskola

Förberedelserna för att starta en liten utomhusförskola vid Viby församlingshem pågår. Intresserad? Ställ ditt barn i kö genom att fylla i och skicka in den blankett som ligger som en pdf här:

Viby förskola kommer att ha ytan precis norr om Viby församlingshem som sin bas. I sommar byggs staket runt ett ganska stort område av gräsmattan och skogsdungen som syns på bilden ovan till höger. Förutom gungor, lekstuga, sandytor och annat skoj kommer det att finnas ett uterum i anslutning till köksentrén till höger i bild. "I ur och skur" är Friluftsfrämjandets koncept för utepedagogik och innebär att barn och personal vistas ute för det mesta, gör utflykter i närområdet och äter de flesta av sina måltider i uterummet eller det fria.

Just nu arbetar vi med att få alla tillstånd klara, rekrytera personal och göra de anpassningar av lokaler och utemiljö som behövs. Och så behöver vi anmälningar från barn som vill komma till oss, förstås! Vi räknar med att börja med en mindre barngrupp och sedan utöka efter hand till som mest 17 barn.

Eftersom tillstånd och rekrytering i skrivande stund inte är klara, kan vi ju inte garantera att vi kommer igång, varför man  bör ställa sitt barn i kommunens kö samtidigt för säkerhets skull.

 

 

Här kommer de närmaste dagarna fler dokument att läggas upp. Watch this space!