Viby kyrka
Viby kyrka

Viby kyrka
Viby kyrka

Kyrkogården
Kyrkogården

Viby kyrka
Viby kyrka

1/7

Viby kyrka

Viby kyrka är, liksom varje kyrka, byggd för eukaristin – nattvardsfirandet. Besökarens blick bör redan i den tidigaste kyrkan på platsen ha dragits till altaret där eukaristin firades.

 

I dagens kyrka är altaret om möjligt ännu mer centralt placerat. Den näst mest centrala platsen i kyrkorummet intar predikstolen eller ambonen. Gud möter sitt folk också genom sitt Ord.

Ingen vet säkert vad eller vem Viby kyrka är helgad åt. I folkmun har den säkert alltid kallats Viby kyrka. Storklockans inskription och altaruppsatsen – bägge tillkomna när kyrkans patronat med all sannolikhet fanns i minne – pekar dock på en särskild relation till det heliga korset och den gamla högtiden ”Korsmässa om hösten” (14 september). Kyrkans egentliga namn kan alltså vara Heliga korsets kyrka.