top of page

Viby kyrka

Viby kyrka är, liksom varje kyrka, byggd för eukaristin – nattvardsfirandet. Besökarens blick bör redan i den tidigaste kyrkan på platsen ha dragits till altaret där eukaristin firades.

 

I dagens kyrka är altaret om möjligt ännu mer centralt placerat. Den näst mest centrala platsen i kyrkorummet intar predikstolen eller ambonen. Gud möter sitt folk också genom sitt Ord.

Ingen vet säkert vad eller vem Viby kyrka är helgad åt. I folkmun har den säkert alltid kallats Viby kyrka. Storklockans inskription och altaruppsatsen – bägge tillkomna när kyrkans patronat med all sannolikhet fanns i minne – pekar dock på en särskild relation till det heliga korset och den gamla högtiden ”Korsmässa om hösten” (14 september). Kyrkans egentliga namn kan alltså vara Heliga korsets kyrka.

 

 

 

2021 kunde en ny kyrkobeskrivning presenteras. Den finns att läsa som pdf här.

 

 

 

bottom of page