top of page

Kyrkorådet

 

Kyrkorådet är församlingens styrelse och består av nio ordinarie ledamöter plus ersättare. Kyrkoherden är självskriven ledamot. Ordförande och de övriga ledamöterna jämte ersättare utses av kyrkofullmäktige, som är församlingens högsta beslutande organ.

Hösten 2025 är det kyrkoval. Då kan kyrkans alla medlemmar över 16 år rösta i val till kyrkomöte (i Uppsala), stiftsfullmäktige (i Strängnäs) och kyrkofullmäktige (i Viby).

Kyrkorådet sammanträder som regel andra tisdagen i månaden (utom i juli).

Kyrkorådets sammansättning mandatperioden 2022 - 2025:

 

  • Magnus Furuholm, ordförande

  • Benjamin Lundqvist, kyrkoherde

  • Greger Nordin, vice ordförande

  • Annelie Nordin

  • Ulrika Björklund

  • Kristina Robertsson

  • Erik Pålsson

  • AnnaKarin Landin

  • Frida Carlsson, adjungerad som skolchef

bottom of page