Kyrkorådet

 

Kyrkorådet är församlingens styrelse och består av nio ordinarie ledamöter plus ersättare. Kyrkoherden är självskriven ledamot. Ordförande och de övriga ledamöterna jämte ersättare utses av kyrkofullmäktige, som är församlingens högsta beslutande organ.

Hösten 2017 var det kyrkoval. Då kunde kyrkans alla medlemmar över 16 år rösta i val till kyrkomöte (i Uppsala), stiftsfullmäktige (i Strängnäs) och kyrkofullmäktige (i Viby).

Kyrkorådet sammanträder som regel andra tisdagen i månaden (utom i juli).

 Kyrkorådets sammansättning  mandatperioden 2018 - 2021:

 

  • Ingeborg Lindqvist Torstenson, ordförande

  • Benjamin Lundqvist, kyrkoherde

  • Anders Karlberg, vice ordförande

  • Rune Torstenson

  • Astrid Odell

  • Annelie Nordin

  • Ulrika Mattsson

  • Elisabeth O'Leary Jansson

  • Ulrika Björklund