Predikan

Här läggs ibland predikan från söndagens gudstjänst upp. Den senaste predikan hittar du överst.

Du kan även klicka här för att komma till vår SoundCloud-sida.