top of page

Nu lanserar vi äntligen Viby församlings nya webbsida!


På ett sätt avslutas ett arbete: webbsidans uppbyggnad, som vi fått hjälp med av bygdens egen Inese Stopele. Tack, Ines! Men på ett annat sätt kan man säga att det är nu det egentliga arbetet börjar: att fylla på med texter och aktuell information. Många webbsidor brister i detta och vi hoppas att vi skall klara det så bra att webbsidan alltid är aktuell och relevant.

Förutom själva hemsidan så är även filmen om församlingen ny. Tanken är att den skall fungera som en titt genom nyckelhålet på lite av det vi gör i Viby församling. Man kommer även att kunna tjuvlyssna på predikningar – några ligger redan ute, kolla in församlingsinstruktionen och hitta kontaktuppgifter till personal och kyrkoråd. Kom gärna med synpunkter hur det funkar!

Denna blogg är också något nytt. Med ojämna mellanrum tänker jag blogga om stort och smått. Det blir naturligtvis mina personliga tankar som kommer till uttryck och inte nödvändigtvis Viby församlings officiella hållning, som t.ex. ett kyrkorådsbeslut innebär.

Jag nämnde församlingsinstruktionen. Den är under revidering, men eftersom ingen ny utfärdats gäller den som vi gjorde 2009 – och den står sig riktigt bra. Jag har hört att många andra sneglat på den när de arbetat med sina.

Församlingsinstruktionen är församlingens identitetshandling. Den skall sammanfatta hur församlingen ser på sig själv och sitt uppdrag på just den platsen. Många gånger när man i en församling pratar om vi, vi skall göra si och så, menar man egentligen de anställda eller de förtroendevalda eller både ock. I Vibys församlingsinstruktion vidgas vi till att inkludera alla som vill ta en aktiv del av församlingens liv.

Viby församling är ju inte bara de anställda eller kyrkorådet. Församlingen är alla vi som är intresserade och på något sätt vill höra till Guds folk i Viby. De flesta av oss bor i Vibybygden, men inte alla. Det finns mer än en som bor på annan ort och vistas i Viby p.g.a. jobb eller annat. De flesta betalar medlemsavgift till Svenska kyrkan, men inte alla. De flesta är döpta, men inte alla. De flesta tror på Gud, men inte alla. Och så vidare. Det är inte helt enkelt att definiera vilka som hör till och inte, och kanske är det meningen att det till syvende och sist bara är Gud som har den exakta matrikeln…

Hur som helst, detta vi är det som ska göra Kristi närvaro synlig i Viby. Det sker oftare utanför kyrkans lokaler än i dem. Barn och vuxna samlas en gång i veckan i församlingshemmet för att öva sång, men oftare än så görs något gott för en annan människa på Esslatorp, i Östansjö skola, i Pelltorp eller på 705:an till Hallsberg. När vi går utöver oss själva, när vi älskar den som ingen annan älskar, när vi säger emot rasisten, egoisten eller skvallertanten – då synliggörs Jesus. Större delen av Viby församlings verksamhet sker alltså i det tysta och till vardags.

Men på söndagen blir Jesus kött och blod på altaret i Viby kyrka! Då kommer han, som han gjorde en gång i Betlehem, på ett sätt som är uppenbart och påtagligt för alla som vill se. Genom att äta och dricka hans gudomliga närvaro i sakramentet servas vi för att kunna gå ut igen och visa på honom för fler. Det är lika fantastiskt varje gång!

Välkommen till vår nya webbsida! Jag hoppas den ska vara till nytta och bidra till att peka på Kristi närvaro i världen – trots allt. Hans kärlek behövs mer än någonsin.

Benjamin Lundqvist

Senaste inlägg
Arkiv
bottom of page