top of page

Se en film om Viby Församling

I mer än 800 år har Vibyborna haft kyrkobyggnad och präst. Genom århundradena har bygdens folk byggt och uppburit kyrka, prästbostad och gudstjänstliv. Biskopen har vigt och sänt präster som i mörka och ljusa dagar förkunnat Guds Ord, döpt barn och vuxna in i kyrkans gemenskap och förmedlat de övriga sakramenten till dem. Viby kyrka står mitt i byn fast den ligger långt från tätorterna, omgiven av kyrkogård och med församlingshem i den gamla byskolan och med Klockargården intill.

 

Vårt motto för församlingens pastorala program är:

 

 

 

 

Det trefaldiga mötet kan bli verklighet tack vare församlingens gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

 

 

 

MÖT ANDRA. MÖT DIG SJÄLV. MÖT GUD

bottom of page