top of page

Musik och kör

Musiken fyller en viktig funktion i gudstjänstlivet. Väl vald och förberedd sång och musik kan fungera som ett språk bortom orden. Genom att medvetet satsa på musiken i högmässan vill vi att människor skall inkluderas, engageras och allas tillbedjan och lovsång underlättas.

 

Kyrkokören och barnkören förgyller vårt gudstjänstliv på högtider och andra särskilda tillfällen.

Sång & lek


För barn 0-6 år tillsammans med vuxen.

Plats: Viby församlingshem

Dag: Torsdagar

Tider:

Från 9.30 drop-in-fika

10.00 sångstund och därefter fri lek.

Vissa veckor finns möjlighet att köpa och äta lunch kl 11.15.

 

Barnkör

 

Välkommen att vara med i vår barnkör! Vi sjunger, umgås och har skoj och vi medverkar i kyrkans gudstjänster ett par gånger per termin.

PlatsEsslatorp

Dag: Onsdagar

15.00-15.40 Förskoleklass - Klass 2

15.50-16.30 Klass 3 - Klass 6

 

Kyrkokören


Kyrkokören är en blandad, 4-stämmig kör, som regelbundet sjunger i kyrkans gudstjänster samt gör egna konserter. Du behöver inte ha körvana - det får man med tiden.

 

Kören samlas till övningar varje onsdag kl 18.30 - 20.30 i Församlingshemmet. Uppehåll under sommaren. Välkommen! 

Projektkörer

Manskör och flickkör.

För mer information kontakta kantor Eva Fogel.

Information


För information om musikarrangemang, körverksamhet mm, kontakta kyrkomusiker Eva Fogel, via församlingsexpeditionen eller per e-post: eva.fogel@svenskakyrkan.se Tel. 0582 660007, 073-5396683

bottom of page