Kyrkokören
Kyrkokören

Kyrkokören
Kyrkokören

1/1

Musik och kör

Musiken fyller en viktig funktion i gudstjänstlivet. Väl vald och förberedd sång och musik kan fungera som ett språk bortom orden. Genom att medvetet satsa på musiken i högmässan vill vi att människor skall inkluderas, engageras och allas tillbedjan och lovsång underlättas.

 

Kyrkokören och barnkören förgyller vårt gudstjänstliv på högtider och andra särskilda tillfällen

Sång & lek / Babysång


Det här är för små barn och föräldrar. Vi sjunger och gör sång- och rytmlekar med barnen, fikar och umgås. Efteråt fri lek för barnen. Hjärtligt välkomna! Torsdagar kl 09.30-11.00 i Viby församlingshem.

 

Barnkör

 

Välkommen att vara med i vår barnkör! Vi sjunger, umgås och har skoj och vi medverkar i kyrkans gudstjänster ett par gånger per termin.

 

Förskoleklass - klass 6

Tisdagar kl 15:30 

PLATS: Viby kyrka

START: 15/9

 

Kyrkokören


Kyrkokören är en blandad, 4-stämmig kör, som regelbundet sjunger i kyrkans gudstjänster samt gör egna konserter. Du behöver inte ha körvana - det får man med tiden.

 

Kören samlas till övningar varje onsdag kl 19.00 - 21.00 i Församlingshemmet. Uppehåll under sommaren. Välkommen! 

Information


För information om musikarrangemang, körverksamhet mm, kontakta kyrkomusiker Eva Fogel, via församlingsexpeditionen eller per e-post: eva.fogel@svenskakyrkan.se Tel. 0582 660007, 073-5396683