top of page

Vuxna

Ingen kan vara kristen för sig själv. Vi behöver söka oss till kyrkans gemenskap för gudstjänst, fördjupning och utbildning.

 

Bibelstudier

 

Viby församling har f.n. två bibelsamtalsgrupper där vi tillsammans studerar Bibeln och samtalar om vilka konsekvenser den kan få i våra liv:

 

I Vretstorp

träffas vi på servicehuset Esslatorp (i Biblioteket) tredje torsdagen i månaden kl 10.30.

 

Östansjö

I Östansjö Folkets Hus finns en cafélokal som vi träffas i första torsdagen i månaden kl 10.00.  

 

För mer info, kontakta församlingsexpeditionen, eller någon av prästerna.

 

Viby kyrkliga syförening

 

Syföreningen är en livaktig förening med varierande aktiviteter som ger var och en något av intresse, t.ex:
 

- Sömnadsarbete som gläder och ger pengar till hjälp åt många inom och utom Sverige

-Medverkan vid olika arrangemang

- En stilla stund varje gång

- Studier där vi lär varandra och lär av varandra

- Glada utflykter bara för vårt eget nöjes skull

- Kaffe och trevlig samvaro, förstås

- kittet som alltid håller oss samman och får oss att riktigt trivas.

 

Vi ses var tredje vecka i Församlingshemmet. Föreningen är öppen för alla.

 

För kontakt, ring ordf. Astrid Odell 0582-52313

 

Andlig vägledning

 

Ingen har sagt att det skall vara lätt att leva som kristen. För den som söker Gud i sitt liv kan livet ofta bli en kamp. Hur kan jag urskilja Den gode herdens röst bland alla andras? Hur kan jag finna ro för min själ i en stressande och krävande tillvaro? Vilka prioriteringar skall jag göra för att få rätt proportioner i livet?

Vill du prata med en präst? 

Ring 0582 66 00 10

 

bottom of page