top of page

Bikt

Ibland blir livet inte som man tänkt sig. Ibland drabbas man av händelser som man helst hade velat slippa. Ibland gör man, eller säger, saker som man verkligen ångrar.

 

Så är det att vara människa. Inte sällan inträffar händelser som vi inte räknat med, eller kanske inte heller kunnat förutse.

 

För många finns det andra människor i omgivningen man kan prata med, familj, släkt och vänner. Men ibland kanske man inte har någon man kan eller vill prata med. 

I kyrkan har vi i snart 2000 år mött människor som behövt något att prata med. En av prästens viktigaste uppgifter är just detta, att möta människor i andlig eller själslig nöd.

 

Så här säger en som varit i kontakt med kyrkan:

 

– Tänk att man kan få tala om Gud, skuld och förlåtelse med någon som inte förringar eller förlöjligar ens tankar!  Det är så sällan andlighet och existentiella frågor får ta plats i våra snabba liv och att verkligen bli lyssnad på en stund ger verkligen lättnad!

 

Och liksom det alltid varit i kyrkans historia, så gör vi detta utan ta betalt. Samtal med en präst är alltid gratis. I Viby församling har vi också ett avtal med familjerådgivningen i Örebro. Det innebär att ifall man vill träffa någon därifrån så är det också kostnadsfritt.

Vill du prata med en präst eller med familjerådgivningen, ta kontakt med oss.

 

Slutligen: Varje präst som har ett enskilt samtal har absolut tystnadsplikt när det gäller det som sagts under samtalet. Det finns faktiskt reglerat i rättegångsbalken i lagen att en präst inte kallas till polisförhör eller vittna i en rättegång om det som sagts.

En präst kan lika litet utnyttja de kunskaper som han eller hon får under ett sådant samtal.

Det finns inte några som helst undantag från den absoluta tystnadsplikten!

bottom of page