top of page

Vigsel

Redan i 1 Mosebok, Bibelns allra första bok, beskrivs hur Gud skapade människan (Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem och Gud välsignade dem, 1 Mos 1:27), och Gud gav sitt första bud till människan (Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er 1 Mos 1:28). Redan där ser vi att Skaparens avsikt redan från början var att en man och en kvinna skall leva tillsammans, i ett förhållande som är välsignat av Gud.

Guds avsikt var alltså från början: ”De är inte längre två, utan ett”. Matt 19:5

 

Äktenskapet är alltså en frivillig överenskommelse som utgår från att två människor älskar varandra och vill dela sina liv med varandra. Den äktenskapliga kärleken kräver i enlighet med själva sin natur trohet av makarna. Detta är följden av den ömsesidiga självutgivelse som makarna lever i. Kärleken vill vara slutgiltig. 

 

Äktenskapet besegrar självkoncentrationen, själviskheten, sökandet efter egen tillfredsställelse och får oss att öppna oss för varandra, till att hjälpa varandra och till att kunna ge ut oss själva.

 

I äktenskapets förbund bildar ett par som älskar varandra en gemenskap som skall vara hela livet. Enligt sina naturliga egenskaper är det instiftat för parternas väl, liksom för att föda och uppfostra barn.

 

Äktenskapet och juridiken

Giltig hindersprövning måste finnas

Hindersprövningen berättar att det inte föreligger några hinder för äktenskapet.

Hinder för äktenskapet är att en eller båda parter redan är gift eller att man är släkt på för nära håll. Ansökan om hindersprövning lämnas till Skattemyndigheten. När sedan hindersprövningen kommer är den giltig i tre månader.

Funderar ni på att gifta er? Kontakta en av prästerna eller församlingsexpeditionen!

bottom of page